Zadzwoń

Instalacja grzewcza krok po kroku - szczegółowe informacje

I. Instalacja grzewcza gazowa musi zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi prawie budowlanym oraz zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Najważniejsze z nich to:
 

1. Odległości zbiorników:

Zarówno zbiorniki naziemne jak i podziemne montowane są na płytach fundamentowych. Taka płyta zapewnia stabilność oraz zabezpiecza zbiornik przed przemieszczaniem się. Każdy zbiornik naziemny zostaje uziemiony.
 

2. Prowadzenie przewodów oraz lokalizacja szafki gazowej


II. Wytyczne dla Klienta odnośnie montażu instalacji gazowej zewnętrznej

 1. Przed rozpoczęciem montażu klient dostarcza aktualną mapkę do celów projektowych w skali 1:500. W przypadku braku aktualnej mapki należy udać się do geodety, który wykona mapkę. Cena mapki to koszt około 550 zł brutto.
   
 2. Na podstawie mapki Chem-Gaz sp. z o. o. wykonuje projekt budowlany instalacji wraz z opinią p.p.o.ż.
   
 3. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie instalacji we właściwym Starostwie Powiatowym (czas oczekiwania na uzyskanie pozwolenia wynosi od 30 do 60 dni ), po otrzymaniu pozwolenia na budowę można przystąpić do montażu.
   
 4. Uprawniony geodeta wyznacza położenie zbiornika oraz trasę rurociągu gazowego zgodnie z projektem budowlanym.
   
 5. Przygotowanie płyty fundamentowej oraz wykonanie wykopów zgodnie z projektem budowlany:
  • ​jeżeli Chem-Gaz sp. z o..o. dostarcza płytę fundamentową, Klient zobowiązany jest do przygotowania miejsca pod płytę a w szczególności do: niwelacji terenu i wykonania podsypki piaskowej pod płytę fundamentową,
  • prace ziemne a w szczególności : wykop pod rurociąg, zasypanie wykopu, wykonanie podsypki piaskowej, uporządkowanie terenu Klient wykonuje na swój koszt,
  • w przypadku, gdy Klient nie jest w stanie wykonać praz ziemnych, Chem-Gaz sp z o.o. świadczy dodatkowo płatną usługę mini koparką. Koszt takich prac ustalany jest indywidualnie.
    
 6. Posadowienie zbiornika oraz wykonanie przyłącza gazowego przez uprawnionych pracowników Chem-Gaz sp z o.o.
   
 7. Uprawnieni pracownicy Chem-Gaz dokonują prób szczelności wykonanej instalacji.
   
 8. Klient otrzymuje komplet dokumentów potrzebnych do zgłoszenie instalacji do właściwego Urzędu Dozoru Technicznego.
   
 9. Napełnienie zbiornika gazem.
Chem-Gaz na Facebooku
Chem-Gaz na Twitterze