Zadzwoń

Instalacja grzewcza krok po kroku - zdjęcia z budowy

1. Przygotowanie terenu pod płytę fundamentową i zbiornik (po stronie klienta) poprzez zdjęcie humusu i wykonanie podsypki piaskowej o grubości 20cm.


2. Ustawienie prefabrykowanej płyty fundamentowej pod zbiornik.


3. Ustawienie zbiornika na płycie fundamentowej. Klient musi zabezpieczyć dojazd do miejsca ustawienia płyty i zbiornika (samochód ciężarowy z HDS).


4. Przygotowanie wykopu pod przyłącze gazu propan (po stronie Klienta).
Głębokość wykopu 80cm. Wykop należy wysypać piaskiem lub żwirem.
Wykop przy budynku należy wykonać na równo z fundamentem.


5. Podejście stalowe pod budynek izolowane taśmą POLYKEN DN-32 lub DN-25 firmy WEBA.


6. Rura z polietylenu (PE) ułożona w wykopie na głębokości 80cm.


7. Trasa rurociągu oznakowana żółtą taśmą ostrzegawczą ułożoną pod ziemią na głębokości 20cm.


8. Montaż kolumny z półśrubunkiem.


9. Zbiornik gazu płynnego propan.
Na zdjęciu widoczna zamontowana rura stalowa z kompensacją wraz z obejmą i wspornikiem kompensacji.


10. Połączenie PE/PE wykonane techniką zgrzewania elektrooporowego.


11. Podejście stalowe wraz ze wspornikiem kolumny (na budynku).


12. Reduktor I stopnia firmy GOK połączony z rurą stalową z kompensacją.


13. Reduktor II stopnia firmy GOK (montowany w skrzynce na budynku) z możliwością regulacji ciśnienia 37/50 bar.


14. Szafka gazowa z tworzywa sztucznego montowana na ścianie budynku.
Na zdjęciu widoczny zawór kulowy odcinający i reduktor II stopnia.
Na tym etapie kończymy instalację zewnętrzną.


15. Kompletna instalacja gazu propan ze zbiornikiem magazynowym i podejściem do ściany budynku.


16. Montaż zbiornika podziemnego.
Głębokość wykopu 1,85 - 1,90m, szerokość min. 2,5m, długość zależy od wielkości zbiornika.
Dno wykopu musi być wypoziomowane.

Chem-Gaz na Facebooku
Chem-Gaz na Twitterze